Å skape vekst


Som en del av emnet VHA2200 så skal jeg oversette et kvalitetsinnlegg som jeg finner interessant. Jeg har valgt Brian Balfour sitt blogginnlegg med overskriften «The First Step To Building A Growth Machine». Grunnen til dette er fordi jeg vet at mange har gode forretningsideer og den riktige motivasjonen, men ikke vet hvor man starter. Ved å oversette denne artikkelen til norsk så håper jeg at det er nordmenn der ute med en god forretningside som tør å ta stege med å gjøre planer om til virkelighet. Blogginnlegget som oversettes har blitt tatt fra her:

https://brianbalfour.com/essays/growth-process-first-tactics-second

Når jeg møter med nye bedrifter for å rådføre dem om vekst, så er det første spørsmålet jeg får «hva slags taktikker burde jeg bruke for å skape vekst for min bedrift?». Jeg prøver å svare på spørsmålet så godt jeg kan, men svaret føles alltid feil. Tross alt så har jeg akkurat møtt dem og vet ingenting om deres bedrift eller kundegruppe. Jeg innså at spørsmålet stammet fra en tro om at det fantes en hemmelighet, råd eller tips som kunne automatisk løse deres vekstproblemer.

Mitt svar til spørsmålet har siden da forandret seg. Når noen nå stiller spørsmålet, så trekker jeg på skuldrene og sier «jeg vet ikke». Svaret får dem til å stirre forbauset på meg og skaper en klein stillhet, men etter en stund så forteller jeg dem at de må slutte å se på metoder for vekst, og gå i gang med å skape en vekstprosess.

  1. Vekst er summen av mange små handlinger

Internettet elsker å beundre historier om vekstkurver slik som den vist under. Som et resultat av dette så har alle en tendens til å rette fokus mot hva som skjer rett før det vokser eksponentielt, det for å finne ut hva som driver denne veksten.

Hva vi egentlig burde ha fokus på er handlingene som førte til veksten, det de gjør for å opprettholde denne positive trenden, og tanken bak handlingene.

Realiteten er at vekst ikke er garantert, men det betyr ikke at du ikke vil kunne skape sterk vekst i perioder. Slik vekst er ofte en kombinasjon av egen kunnskap fra tidligere forsøk på å skape vekst, og din innsikt om egen markedsføringskanal, produkt og kundegruppe. Denne innsikten og kunnskapen gjør at du kan ta beregnelige risikoer som gir avkastning.

Personer med en tendens til å fokusere på det metodiske vil også prøve å finne en oppskrift bak det å skape vekst. De kaster seg på de nyeste trendene og markedsføringskanalene i håp om å finne en sikker måte å skape vekst på, og tar seg ikke tid til å lage A/B tester eller sette seg dypt nok inn i det de leser om. De opparbeider seg kunnskap uten kontekst og sitter igjen uten erfaringen som trengs for å anvende denne kunnskapen.

Det viktigste: Du må kunne skape vekstideer, teste disse, lære fra dem og bruke dette for å skape kontinuerlig vekst

2. Hastigheten på endringer er økende

Hvis du ser på de siste 18 månedene, så har enhver stor kundeanskaffelseskanal fått gjennomgå fundamentale endringer. Her er et fåtall av disse kanalene som har gjennomgått en endring:

Det som funket på Facebook for 3 måneder siden, vil ikke fungere i dag, og det som fungerer i dag, vil mest sannsynlig ikke fungere om 90 dager. Det samme gjelder for enhver stor markedsføringskanal – noen er tregere på forandring enn andre, men de vil sakte, men sikkert også forandre seg.

Hvis setter de siste 15 årene av markedsføringskanaler i et makroperspektiv, så vil du finne to veldig viktige trender. Den første er at nye kundeanskaffelseskanaler oppstår raskere (grafen under viser bare de mest virale kanalene så det finnes flere). Den andre trenden er syklusene av effektivitet skjer mye raskere.

Noter: Illustrasjonen nedenfor er laget av begavede James Currier og Ooga Labs

Hastigheten på endringer i kundeansakffelsesverdenen er rask, og fortsetter å øke. Avdelinger som jobber med vekst, må bli både bedre og raskere for å holde seg konkurransedyktig.

3. Det som virker for deg, vil ikke virke for andre

Hvis du er som meg, så har du sikkert lest mye om hva andre gjør for å skape vekst. Det er en viktig ting å huske på når du gjør dette, se på det som en inspirasjon og ikke en oppskrift på vekst.  

Din kundegruppe er annerledes

Ditt produkt er annerledes

Dine kunders livssyklus er annerledes

Din forretningsmodell er annerledes

Din bedrift er rett og slett annerledes

Det viktigste: Du må finne en prosess som kombinerer det som virker for ditt produkt, din kundegruppe og din forretningsmodell.

4. Du trenger en maskin

Suksess for en avdeling som jobber med vekst er ikke å finne en metode som funker. Suksessen kommer fra å bygge en vekstmaskin som består av tre komponenter:

  1. Skalabilitet
  2. Forutsigbarhet
  3. Repeterbar

En maskin er laget for å produsere en stadig voksende kundegruppe. Maskinen prosesserer taktikker. Taktikkene er selve maskinen.

Det viktigste: Det å fokusere på taktikker først er som å sette kjerra foran hesten. Du trenger en prosess som kan hjelpe deg med å bygge en vekstmaskin som har skalabilitet, forutsigbarhet og som er repeterbar.

Elementer i en god prosess

Vi bruker en spesifikk prosess som jeg lagde og som er en del av en gammeldags vitenskapelig metode, delvis lean startup, delvis min egen kreasjon. Det er ingen riktig eller perfekt vekstprosess. Det viktigste er å holde seg til en og forbedre denne over tid. Likevel mener jeg at enhver vekstprosess bør inneholde disse hovedelementene

  1. En måte å sette mål på de områdene som har mest innflytelse på din vekst
  2. En strukturert måte å komme opp med vekstideer og eksperimentere på
  3. En måte å prioritere disse eksperimentene
  4. En effektiv måte å designe eksperimentene på
  5. En måte å analysere utfallet av eksperimentet
  6. Å kunne dele kunnskap mellom avdelinger på en slik måte at andre kan bruke kunnskapen i sine egne eksperimenter

Hva er så spesielt med prosesser?

Jeg får dette spørsmålet ofte. Jeg får også spørsmål om maler til dokumentene vi bruker. For å være ærlig, så tror jeg ikke at noe av det vi gjør er spesielt. Suksess fra en vekstprosess kommer fra det å kunne holde seg til prosessen, fordi 90%+ gjør ikke dette. Prosessen er vanskelig, og kan bli ensartet. Det vil friste og begynne å jobbe med et nytt spennende prosjekt. Ikke fokuser på å få en eksakt kopi av min prosess eller de dokumentene jeg bruker, men heller fokuser på de seks hovedelementer nevnt ovenfor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *