Fra pyramideprinsippet til pyramidene i Egypt


Det finnes mange teorier og konspirasjonsteorier om pyramidene i Egypt. Som følge av dårlig konsentrasjonsevne har jeg samlet for ledelsen de teoriene og faktaene jeg mener best underbygger ideen om at pyramidene er menneskeskapte. Lenge leve prokrastinering!

Konsekvensene av prokrastinering

Det som er interessant med prokrastinering, er at det kan føre deg ned i de villeste kaninhullene du aldri kunne ha forestilt deg. Jeg har sett konspirasjonsteorier fra alt om at duer er menneskelagde overvåkningsdroner, til en svartebørs som handler forhuden til babyer. Jeg var i ferd med å ta en gjennomgang av pyramideprinsippet, og i dette tilfellet førte prokrastering til konspirasjonsteorier om pyramidene i Egypt. Disse er kanskje ikke like ekstreme som den ovennevnte svartebørsen, men jeg håper det er nok til å vekke interesse. Ifølge mange av disse teoriene, som utrolig nok er mainstream og trodd av mange, så har skapninger av et høyere vesen vært sentralt i skapelsen av pyramidene. Det finnes ingen håndfaste bevis på selve byggeprosessen til pyramidene, men etter mye “undersøkelser” så kan jeg påstå at jeg har et solid nok grunnlag til å bestride kanskje noen av de mer ekstreme konspirasjonsteoriene om pyramidene. Her er et sammendrag til ledelsen bestående av teorier og fakta jeg mener beviser at datidens egyptere hadde utstyret og kunnskapen til å konstruere pyramider. Mer spesifikt så skal jeg ta for meg Kheopspyramiden i Giza, som er den største pyramiden i Egypt.

Materialet

Kheopspyramiden består av tre hovedmaterialer; kalkstein, granitt og mørtel. Fra historiske skildringer og fysiske bevis har egyptologer og forskere kunne konkludere med at kalksteinen kom fra Tura (Tourah), det viktigste området for utgraving av kalkstein i oldtidens Egypt. Granitten kom fra Aswan (Assouan), en by sør for Kairo, mens mørtelen var en blanding bestående av vann, gips og sand. Nedenfor er en illustrasjon av steinbrudd med materialene som ble utvunnet

Quarries for the extraction of stones for the construction of the pyramids  of Egypt
Vedlegg 1

Utvinning og verktøy

Oldtidens egyptere brukte enkle verktøy for å hugge ut byggeblokkene til pyramidene. For kalkstein ble det brukt kiler av kobber som ble slått inn med en hammer, deretter ble det brukt kiler av tre som skapte nok trykk til at steinblokken delte seg. For hardere steiner ble det i tillegg brukt et slipende pulver og en primitiv drill som gjorde det enklere å lage hull til kilene. For finpussingen ble det brukt en meisel for de største ujevnhetene, og deretter ble det brukt vann for å se etter små ujevnheter som ble slipt ned. Dette kombinert med erfaringen som arbeiderne hadde gjorde hver enkelt stein perfekt på millimeternivå.

Vedlegg 2

Transport

Det finnes ingen konkrete bevis på hvordan egypterne transporterte ca. 2 500 000 steinblokkene, med en gjennomsnittlig vekt på 2 tonn hver, men det finnes teorier som bygger på fysiske funn. En av teoriene er at steinblokkene ble transportert flere hundre kilometer gjennom ørkenen på sleder. Det sies at vann ble brukt til å fukte sanden og får å skape en bane med mindre friksjon. Det har blitt funnet sleder som ble brukt til å frakt steinblokker av basalt, men det er usikkert om dette ble brukt til konstruksjonen av pyramidene. Det har også blitt funnet hieroglyfer som fremstiller en slede som blir dratt.

En annen teori er at steinblokkene ble fraktet på båter langs Nilen til Giza. Denne teorien står sterkt da den bygger på et funn av papyrusruller fra en inspektør kalt Merer. Merer loggførte dagligdagse gjøremål som en inspektør over arbeidet på pyramiden, noe som inkluderte frakten av steinblokkene og materialene. Merer nevner at blokker av kalkstein ble fraktet fra Tura (Tourah) med båt langs Nilen til Giza. Bildet under viser en del av papyrusen til Merer

The log book of Inspector Merer from Wadi al Jarf and the pyramid of Cheops  / Khufu – Roger Pearse
Vedlegg 3K

Konstruksjon

Heller ikke konstruksjonen er det konsensus om hvordan ble gjort. Det er trodd at arbeiderne brukte vann for å jevne ut grunnflaten til pyramiden. Oldtidens egyptere hadde kunnskap om vann og vann-nivå, og de brukte dette til sin fordel. ved å lage kanaler på grunnflaten, så kunne arbeiderne se ujevnheter i jorda, og rette på dette før selve konstruksjonen av pyramiden startet.

Hvordan egypterne fikk steinblokkene på plass er også et mysterium. De ledende teoriene har til felles at de alle nevner et rampesystem. Ifølge en av teoriene så kunne en rampe strekke seg flere hundre meter horisontalt, og titalls meter vertikalt, dette for å muliggjøre sleping av steinblokkene til toppen av pyramiden med bare bruk av tau og slede. En annen teori er at pyramiden selv ble brukt som en rampe. I denne teorien så skal rampen ha blitt hugget inn i pyramiden, og etter hvert som pyramiden ble fullført, så skal rampen ha blitt bygd over. Det er stor strid blant forskere over hvilket rampesystem som ble brukt.

Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Teoriene som ble presentert er kanskje ikke like spennende som konspirasjonsteorier om at pyramidene kunne har vært laget av et høyere vesen, eller at de en gang i tiden var batterier som forsynet byer med strøm. Det som gjør teoriene spennende, er at de har grobunn i fakta, og er selve beviset på at en sivilisasjon så langt fra vår egen tidsalder klarte å skape noe så evigvarende og kompleks, som selv dagens samfunn klør seg i hodet over hvordan ble gjort.

Litteraturliste

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramid_construction_techniques#Different_kinds_of_ramps

https://science.howstuffworks.com/engineering/structural/pyramid4.htm

https://www.worldatlas.com/articles/what-materials-were-used-to-build-the-pyramids-of-giza.html

https://www.contiki.com/six-two/how-were-the-egyptian-pyramids-built/

Vedlegg 1: https://www.wonders-of-the-world.net/Pyramids-of-Egypt/Quarries-of-the-pyramids-of-Egypt.php

Vedlegg 2: https://gattours.com/wp-content/uploads/2019/12/tools.jpg

Vedlegg 3: https://www.roger-pearse.com/weblog/2017/09/27/the-log-book-of-inspector-merer-from-wadi-al-jarf-and-the-pyramid-of-cheops-khufu/

Vedlegg 4 & 5: https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramid_construction_techniques#Different_kinds_of_ramps

Vedlegg 6: https://www.brown.edu/academics/archaeology/sites/academics-archaeology/files/publication/document/Rigby2016.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *